Acumuladors de calor intel·ligents: una solució eficient per al confort a la llar

Acumuladors de calor intel·ligents: una solució eficient per al confort a la llar

Acumuladors de calor intel·ligents: una solució eficient per al confort a la llar

En els mesos més freds de l’any, és important gestionar el consum en calefacció de la manera més eficient i econòmica sense comprometre el nostre benestar i confort. Els sistemes d’acumulació de calor són una solució pràctica i factible per a totes les butxaques. Tant en llars com en espais de treball, aquests sistemes contribueixen a un aprofitament més gran del consum energètic utilitzant tarifes amb discriminació horària.

Com funcionen?

 

Els sistemes de calefacció amb funcionament elèctric són una de les opcions més interessants quant a eficiència i estalvi energètic per proporcionar confort tèrmic a la llar. Amb els equips de calefacció elèctrica actuals, el cost de la factura de la llum es redueix gràcies al millor aprofitament de l’energia i a les tarifes de discriminació horària aplicades per les elèctriques, les quals la gran majoria podem contractar.

Aquests aparells estan formats per uns maons refractaris que són els que retenen la calor i unes resistències elèctriques que s’encarreguen d’escalfar el nucli acumulador de manera uniforme. Els acumuladors de calor estan fabricats amb diferents tipus d’aïllaments tèrmics que s’utilitzen per conservar la calor emmagatzemada. També disposen de limitadors o termòstats encarregats de controlar la temperatura i fer que el seu funcionament sigui òptim i totalment segur.

Al contrari que altres fonts d’energia utilitzades com a mitjà de calefacció, com ara el gas natural o el butà, els acumuladors elèctrics no emeten gasos, tampoc consumeixen l’oxigen de l’estança i no solen tenir costos de manteniment.

Aconsegueix una temperatura de confort mentre estalvies

 

Per a una màxima optimització de l’ús dels acumuladors de calor, s’ha de contractar qualsevol Tarifa Vall, ja sigui del mercat lliure o regulat.

Les tarifes vall són una modalitat de contracte, tant per a empreses com per a particulars, que diferencia els preus de consum del kilowatt-hora (kWh) segons si es fa en hores punta (les d’un cost més alt) o en hores vall (les de baix cost). Aquestes últimes són les que coincideixen amb el funcionament i la càrrega dels acumuladors, i corresponen a les hores nocturnes i part del matí.

Tipus d’acumuladors de calor

 

Hi ha dos tipus d’acumuladors de calor:

  • Estàtics:  els acumuladors estàtics alliberen l’energia per convecció natural i per cessió. Es recomanen per a llocs habitats permanentment, ja que ofereixen una temperatura de confort constant.
  • Dinàmics: en aquest cas incorporen un ventilador que ajuda a alliberar l’energia. El seu aïllament és més eficaç que el dels estàtics. El control de la descàrrega d’energia permet gestionar la temperatura de diferents zones.

Per als habitatges en què les necessitats de calor no són constants al llarg de tot el dia, l’acumulador dinàmic ens serà de més utilitat, mentre que l’acumulador estàtic està dissenyat per proporcionar una temperatura estable al llarg de tot el dia.

ECOMBI Plus: Màxima precisió per al màxim estalvi

 

Els sistemes d’acumulació tradicionals van quedar obsolets amb el canvi de normativa, a causa del seu funcionament manual i del poc control que oferien a l’usuari respecte a la seva calefacció. ECOMBI va fer el primer pas en convertir-se en el primer acumulador estàtic digital capaç d’autoregular la seva càrrega i aconseguir estalvis en consum sense perjudici del confort constant que ofereixen els acumuladors.

Ecombi Plus incorpora un nou mòdul de gestió IEM (Integral Energy Manager) encarregat d’avaluar els consums energètics que l’equip ha tingut durant el dia, així com els mesuraments de temperatura fets. Amb aquestes dades efectua una regulació automàtica de la càrrega d’energia i l’ajusta a les necessitats de confort establertes per l’usuari. A més, el nou mòdul IEM inclou un control de càrrega intel·ligent que incorpora nous mesuraments de temperatura al nucli.

imagen smartphone app Elnur Wifi ControlÉs totalment programable i incorpora control i gestió via wifi amb el Sistema G Control. A través d’una aplicació gratuïta, l’usuari podrà accedir als equips des del mòbil o l’ordenador des de qualsevol lloc i en tot moment. Aquesta nova funcionalitat suposa un grandíssim avantatge per a tots els usuaris exigents amb el control de la seva calefacció o per a aquells que tenen segones residències.

Inclou nombrosos avantatges respecte als acumuladors tradicionals, com un termòstat individual per a una gestió independent de les necessitats de calor de l’estança i un rellotge programador integrat que facilita una instal·lació ràpida. Disposa de tres modes de funcionament, nivells de temperatura, possibilitat de gestionar diversos períodes de càrrega, una pantalla LCD amb informació detallada de control de l’acumulador…

Amb petits canvis en els nostres hàbits de consum energètic i la instal·lació d’acumuladors Ecombi Plus, podrem gaudir d’una temperatura agradable i un ambient confortable fins i tot en l’hivern més fred. Màxima precisió per aconseguir el màxim estalvi.