Aerotèrmia Thermira

Aerotèrmia Thermira


L’energia renovable per escalfar la teva llar

 

✓ Calefacció, refrigeració i ACS
✓ Grans estalvis
✓ Cuida el medi ambient


icono-aerotermia-casa

Renova la climatització del teu habitatge i fes-lo més sostenible amb l’aerotèrmia Thermira

 

Aposta per una energia renovable i aconsegueix una calefacció i refrigeració més neta i eficient, alhora que estalvies en la teva factura energètica

 

L’Aerotèrmia Thermira és perfecta per a habitatges de nova construcció o per a reformes de la llar.

Si tens una instal·lació de calefacció convencional amb radiadors d’aigua, fancoils o terra radiant, ara pots estalviar en la teva factura i cuidar el medi ambient al mateix temps.

Descobreix totes les oportunitats que ofereix l’aerotèrmia per ser més sostenible i ajudar a reduir les emissions.

Productes

Aerotèrmia Thermira Monobloc

Sistema amb una única unitat externa

✓ Vàlida per a calefacció, refrigeració i ACS

✓ Serveix per a radiadors, fancoils o terra radiant

✓ Control via wifi a través de l’app

 
Veure el producte

Aerotèrmia Thermira Bibloc

Sistema amb unitat interna i externa

✓ Vàlida per a calefacció, refrigeració i ACS

✓ Serveix per a radiadors, fancoils o terra radiant

✓ Models monofàsics i trifàsics

 
Veure el producte

Dipòsit Aigua Calenta Sanitària

Interacumulador d’aigua calenta sanitària

✓ Solució eficient per a ACS

✓ Inclou funció de desinfecció de l’aigua a alta temperatura

✓ Incorpora termòstat i vàlvula de seguretat

 
Veure el producte

Dipòsit d’inèrcia

Instal·lació vertical

✓ Incorpora vàlvula de seguretat

✓ Evita enceses innecessàries, quan hi ha ràpides variacions de temperatura

✓ Acumula aigua freda o calenta per a augmentar la inèrcia tèrmica del sistema

 
Veure el producte

Fancoil Thermira

Instal·lació terra o sostre

✓ Escalfa i refrigera l’ambient de l’habitació

✓ Ràpida climatització de l’estança. Inclou funció sleep

✓ Incorpora un comandament a distància per al control

 
Veure el producte

Fancoil Thermira

Instal·lació mural

✓ Escalfa i refrigera l’ambient de l’habitació

✓ Ràpida climatització de l’estança. Inclou funció sleep

✓ Incorpora un comandament a distància per al control

 
Veure el producte

Què és l’aerotèrmia?

L’aerotèrmia és una energia renovable que permet escalfar, refrigerar i generar aigua calenta sanitària utilitzant l’energia tèrmica existent a l’aire exterior que ens envolta.

L’aerotèrmia o bomba de calor aire-aigua és una de les millors alternatives per substituir les calderes tradicionals, ja siguin calderes de gas, de gasoil o elèctriques.

La gamma d’aerotèrmia Thermira t’assegura un confort i un estalvi continu des del primer moment de la instal·lació, i posa a la teva disposició nombrosos avantatges i beneficis.

Funcionament

La bomba de calor aire-aigua d’ELNUR GABARRON, Thermira, extreu la calor de l’aire exterior i utilitza una petita quantitat d’energia de manera que proporciona fins a un 75% d’energia gratuïta.

L’aerotèrmia Thermira només consumeix l’electricitat necessària per fer funcionar el compressor, l’electrònica i la bomba d’aigua per oferir-nos fins a 4 kWh de calor per kWh d’energia consumida.

Per escalfar l’aigua de la instal·lació, el sistema capturarà de l’aire exterior l’energia tèrmica existent i la farà passar per un circuit ple de refrigerant ecològic, un tipus de refrigerant que no malmet la capa d’ozó i que té un rendiment òptim.

L’intercanviador s’encarregarà de transmetre l’energia generada a l’aigua de la instal·lació de calefacció o ACS existent (calefacció per terra radiant, radiadors de baixa temperatura o fancoils i radiadors convencionals utilitzats als sistemes tradicionals de calefacció central).

Avantatges

Coneix les raons per instal·lar el sistema d’aerotèrmia thermira a la teva llar

iconos-aerotermia-ahorro

Gran estalvi energètic

Es produeix un gran estalvi en consum energètic, en obtenir fins a un 75% d’energia gratuïta.

iconos-aerotermia-calefaccion

Calefacció

Amb l’aerotèrmia es poden utilitzar diferents sistemes de calefacció, com radiadors d’aigua, fancoils o terra radiant.

iconos-aerotermia-refrigeracion

Refrigeració

Hi ha diverses opcions per climatitzar l’ambient amb l’aerotèrmia utilitzant fancoils o terra radiant.

icono-agua-caliente-sanitaria-aerotermia

Aigua calenta sanitària

L’aerotèrmia ofereix la possibilitat d’obtenir ACS per a tota la llar, amb l’ús d’un dipòsit d’aigua connectat al sistema.

iconos-aerotermia-inverter

Tecnologia Inverter

S’adapta perfectament a la potència requerida. Assegura el màxim confort, estalvia en consum i allarga la vida del producte.

iconos-aerotermia-instalacion

Instal·lació senzilla i intuïtiva

Per a la línia d’aerotèrmia Thermira Monobloc no cal la intervenció d’un frigorista.

iconos-aerotermia-otros-sistemas

Compatible amb altres sistemes preinstal·lats

Thermira es pot complementar amb altres sistemes de calefacció o refrigeració ja instal·lats a l’habitatge

iconos-aerotermia-medio-ambiente

Energia respectuosa amb el medi ambient

L’aerotèrmia és una energia no contaminant que utilitza un refrigerant ecològic.

iconos-aerotermia-energías-renovables

Qualificada com a energia renovable

Instal·lació d’un sistema qualificat com a energia renovable que millora la classificació energètica de l’habitatge.

iconos-aerotermia-co2

Mínimes emissions de CO2

Les instal·lacions d’aerotèrmia no produeixen emissions de CO2 en el seu funcionament.

iconos-aerotermia-seguro

Sistema totalment segur

Aquest tipus d’instal·lacions no utilitzen combustibles fòssils en el seu funcionament.

iconos-aerotermia-temperaturas

Ampli rang de temperatures

Ofereix calor a la llar amb temperatures extremes de fins a -20 °C a l’exterior i proporciona fred amb temperatures exteriors de fins a 48 °C..

iconos-aerotermia-otras-energias

Compatible amb altres energies renovables

Thermira pot funcionar amb energia procedent d’altres fuents d’energia renovable com les instal·lacions fotovoltaiques.

iconos-aerotermia-app

Gestió a través de l’app

La línia d’aerotèrmia Thermira Monobloc es pot gestionar amb dispositius mòbils a través de la seva pròpia app.

iconos-aerotermia-casa

Ideal per a obra nova

La instal·lació de l’aerotèrmia és perfecta per a projectes de renovació i habitatges d’obra nova.

Si vols que el nostre departament de projectes t’assessori sobre la instal·lació d’una aerotèrmia Thermira al teu habitatge, envia’ns les dades a través del formulari següent i et farem arribar el càlcul al més aviat possible.

Estalvi

Tecnologia Inverter

El secret de l’estalvi dels sistemes Inverter rau en el compressor, que pot funcionar a diferents velocitats mantenint la temperatura de l’estança d’una manera constant. D’aquesta manera permet adaptar la potència de la bomba de calor a les demandes energètiques de la instal·lació, sense que el compressor hagi d’arrencar cada vegada que sigui necessari.

Modulant la potència en funció de les necessitats tèrmiques de l’habitatge no només millorem la durabilitat del sistema, sinó que ens permet reduir consums innecessaris, a més de millorar el confort a tota la casa.

Els compressors DC Inverter d’alta eficiència tenen una estructura que permet rendiments molt elevats i mínimes pèrdues energètiques.

Comparativa aerotèrmia amb altres sistemes de calefacció

calor-util-aerotermia

Amb la mateixa entrada d’energia a l’habitatge, cada sistema de calefacció aprofita de manera diferent la calor que s’ha generat.

En canvi, les calefaccions convencionals generen pràcticament la mateixa calor útil a l’habitatge que l’energia utilitzada. En el cas de l’aerotèrmia, genera 4 vegades més calor útil que les energies tradicionals.

Amb l’aerotèrmia aconseguim un 75% més de calor útil que amb les calefaccions tradicionals, de manera que obtenim un estalvi energètic, a més de contribuir al respecte del medi ambient en ser una energia no contaminant de baix consum.

Medi Ambient

L’aerotèrmia és una energia renovable no contaminant conforme a l’agenda 2030

Amb la nostra aposta per la utilització d’energies renovables com l’aerotèrmia i l’impuls de l’estalvi energètic mitjançant l’ús dels nostres productes, complim amb diversos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

Sense oblidar la millora contínua que ens caracteritza en els nostres processos productius i el nostre històric compromís amb els sistemes de gestió de qualitat i medi ambient (normes ISO 9001 i ISO 14001).

 

✓ Energia assequible i no contaminant

✓ Indústria, innovació i infraestructura

✓ Ciutats i comunitats sostenibles

✓ Producció i consum responsables

ods-aerotermia

Preguntes Freqüents

Què són SCORP i SEER?

L’eficiència energètica o rendiment energètic dels equips de climatització es mesura per les ràtios SCOP i SEER.

SCOP és el coeficient d’eficiència estacional i determina el rendiment de l’aerotèrmia en calefacció; per tant, podem calcular el consum d’un equip en calor. D’altra banda, SEER és la ràtio d’eficiència energètica estacional i ens indica el rendiment de l’aerotèrmia en refrigeració.

L’avantatge de conèixer aquestes ràtios estacionals és que tenen en compte paràmetres com el funcionament de l’equip amb càrregues parcials (100%, 74%, 47%, 21%), és a dir, mesuraments fets en condicions d’ús més habitual, i inclouen el consum de l’aerotèrmia quan està en standby o apagada pel termòstat, tot això tenint en compte diferents temperatures exteriors.

Així, gràcies a l’eficiència estacional podem saber l’eficiència del sistema de climatització durant tota una temporada de refrigeració o de calefacció i el seu consum.

Quant soroll fa una aerotèrmia?

Els sistemes d’aerotèrmia són màquines altament silencioses. A les fitxes tècniques de les diferents màquines podem trobar-hi diferències pel que fa als decibels emesos, però totes les aerotèrmies del mercat estan dins dels nivells de soroll que permeten les diferents comunitats autònomes.

Per descomptat que no són totalment silencioses, ja que el compressor i el ventilador de la unitat exterior necessàriament emeten soroll durant el seu funcionament normal (és un so molt semblant al de l’aire condicionat).

Si la unitat exterior està situada correctament, no té per què molestar ni durant el dia ni durant la nit, ja que transmetrà poques vibracions. Aquestes es poden evitar amb la col·locació de silentblocks a la unitat exterior, un tipus de molles antivibratòries.

Quina potència d’aerotèrmia necessito per al meu habitatge?

Hi ha molts elements que cal tenir en compte per definir quina aerotèrmia es necessita per a cada habitatge: dimensions i tipologia de l’habitatge, ubicació, altura del terra/sostre, grau d’aïllament, sistemes de calefacció i climatització que funcionaran amb l’aerotèrmia, terra radiant, etc. Si tens dubtes, contacta amb nosaltres i t’ajudarem amb els càlculs.

L’aerotèrmia és una energia renovable?

Sí, l’aerotèrmia és una energia renovable que no contamina, de manera que protegeix el medi ambient d’emissions excessives i ens ajuda a reduir la petjada de carboni. L’aerotèrmia és una energia renovable perquè consumeix un mínim d’energia en el seu funcionament, alhora que pot aportar 3 o 4 vegades més d’energia de la que consumeix. A més a més, utilitza l’energia tèrmica present a l’aire exterior per escalfar i climatitzar l’habitatge, a través de diferents sistemes de calefacció com els radiadors d’aigua, terra radiant o unitats fancoils de terra o sostre.

Demana pressupost

  Dades:

  Producte del qual desitja informació:

  Què necessita?

  Sol·licitud d'informació:

  Com has conegut aquest producte? Pots marcar més d'una opció.

  Publicitat / Internet

  Ràdio

  Instal·lador

  Web ELNUR GABARRON

  D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció i tractament de les dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals seves o de tercers que vostè ens faciliti voluntàriament per a qualsevol gestió amb la nostra entitat i dels quals ELNUR S.A. es responsabilitza, queden subjectes als establert en la nostra Política de Privacitat