Avís legal

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL

En virtut i compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), detallem les següents dades identificatives de l’empresa.

  • Denominació social de l’empresa titular: ELNUR, S.A.
  • Domicili social:  Travessia Villa Esther, 11 – 28110 Algete – Madrid
  • Número d’identificació fiscal: A-78667110
  • Telèfon de contacte: 91 628 14 40
  • Adreça de correu electrònic: [email protected]
  • Inscripció en el Registre Mercantil de Madrid: Tom 8973, Foli 11, Full núm. 85301, Inscripció 1

Aquest lloc web ha estat creat i és gestionat per ELNUR, SA, en endavant ELNUR, amb caràcter informatiu sobre la marca, l’empresa i els seus productes i d’ús personal de l’empresa.

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

Durant l’accés i la navegació pel lloc web, l’usuari l’haurà d’utilitzar en tot moment de conformitat amb la legislació vigent i les condicions establertes en el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant d’Elnur i/o tercers dels danys i perjudicis que pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta utilització.

L’accés i la navegació per aquest lloc web implica l’acceptació i el coneixement dels advertiments legals que es recullen aquí.

Elnur no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes, derivats de l’ús d’aquesta pàgina web, inclosos els danys a sistemes informàtics, entrada de virus i danys originats per qualsevol decisió presa sobre la base de la informació continguda en aquest.

Amb els límits establerts per la llei, Elnur no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes a les seves pàgines d’internet. Els continguts i la informació de les pàgines d’internet d’Elnur han estat elaborats per professionals qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen Elnur ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’internet d’Elnur contenen vincles o enllaços (links) amb altres portals o llocs web de tercers, no gestionats per Elnur. Per tant, Elnur no podrà assumir responsabilitats per les referències informatives, continguts, textos i valoracions ofertes per tercers en aquests portals o llocs web.

En cas que consideri que aquest contingut resulta inapropiat o contrari a les finalitats o la política d’Elnur, ens ho pot comunicar a través d’[email protected] per poder dur a terme les mesures oportunes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Elnur, SA, és titular dels drets de propietat industrial (patents) i de propietat intel·lectual.

Els textos, imatges, fotografies, gràfics, animacions, publicacions, marques i altres continguts inclosos a la web d’Elnur són propietat exclusiva d’aquesta o bé han estat cedits per tercers que n’autoritzen la utilització en aquest lloc web. L’ús o accés al lloc web no atribueix a tercers cap dret sobre aquests, ni sobre cap dels continguts que figuren a la web.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública, total o parcial, requereix el consentiment exprés d’Elnur, amb les limitacions establertes per la llei.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o una part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials o d’explotació en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia d’Elnur.

Tota utilització d’aquesta web o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Elnur i s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o seguretat que estigui instal·lat al lloc web d’Elnur.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Elnur, SA, està compromès a garantir la privadesa de la informació de totes les seves parts interessades, tant persones físiques com jurídiques, mitjançant la gestió i el tractament correctes de les dades que ens faciliten. És per això que Elnur, SA, compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les dades personals, conegut com a RGPD.

Recollida de dades de caràcter personal
L’informem que les dades personals facilitades a Elnur, SA, pels interessats, o facilitades per tercers en representació de l’interès legítim dels interessats, queden sota responsabilitat d’Elnur, SA, i, en tots dos casos, considerem que els interessats consenten inequívocament a la incorporació de les seves dades als fitxers d’Elnur, així com al tractament informatitzat o no d’aquestes, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta política de privadesa.

Finalitat de la recollida de dades personals
Elnur, SA, rep, emmagatzema i tracta dades personals cedides voluntàriament pels mateixos interessats, amb la finalitat de: executar contractes laborals i mercantils; gestionar i concedir l’accés a productes i serveis d’atenció al client, així com l’enviament de respostes a consultes i l’enviament de promocions o comunicacions. Addicionalment, Elnur, SA, rep, emmagatzema i tracta dades personals cedides per tercers en representació de l’interès legítim dels interessats, amb la finalitat d’accedir a serveis d’estudis tècnics, consultes, informació i atenció postvenda. En tots els casos, la negació, limitació o supressió d’aquestes dades pot limitar o anul·lar també la capacitat d’Elnur, SA, per a l’execució de la finalitat acordada amb l’interessat.

Cessió de dades a terceres parts
Com a política general, les dades personals rebudes de qualsevol part interessada no seran cedides a tercers, tret d’obligació legal.
Per atendre sol·licituds de determinats productes o serveis, les seves dades personals podran ser cedides al Representant comercial d’ELNUR que atén la seva zona o a Serveis d’Assistència Tècnica d’ELNUR pròxims al punt geogràfic on es requereix l’assistència, amb l’únic propòsit de prestar-li l’atenció i el servei sol·licitats.

Exercici dels drets sobre les seves dades personals
De conformitat amb el que disposa l’RGPD, l’interessat podrà exercir els seus drets d’accés a les seves dades personals, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o oposar-se a aquest tractament, així com a la portabilitat de les seves dades, dirigint-se a Elnur, SA, amb domicili a la travessia Vila Esther, 11 – 28110 Algete (Madrid), indicant la referència “Protecció de dades”, o mitjançant correu electrònic a [email protected]

Mesures de seguretat
En compliment de la normativa vigent, Elnur ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en relació amb les dades personals tractades. Així mateix, té al seu abast els mecanismes necessaris per evitar, en la mesura en què sigui possible, els accessos no autoritzats, sostraccions i modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades.

POLÍTICA DE COOKIES

D’acord amb la nova normativa, Elnur facilita als usuaris la informació relativa a les galetes que utilitza i el motiu del seu ús, i demana el seu consentiment per poder utilitzar-les.
Una galeta o “cookie” és un petit arxiu de text que constitueix una eina emprada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. Aquests petits arxius de text ens ajuden a mantenir un registre de les seves preferències i recordar-les quan torna a visitar-nos. Ens proporcionen informació estadística general sobre la visita de l’usuari al lloc web com la durada, el nombre de pàgines vistes, l’adreça IP, els productes o continguts que més li interessen, etc. Tota aquesta informació ens serveix per millorar el funcionament del lloc web, els continguts i la informació i poder oferir a l’usuari una millor experiència de navegació.

Si ho desitja, l’usuari pot modificar l’ús de les galetes gestionant-les a través de les eines del seu propi navegador. Aquest fet no impedirà que l’usuari pugui accedir a la informació del lloc web d’Elnur.
Si ha donat el seu consentiment a l’ús de galetes i vol revocar-lo, pot fer-ho a la configuració del seu navegador.

PREUS I MODELS

La informació i les dades que es descriuen en aquesta pàgina web es refereixen únicament a l’àmbit geogràfic d’Espanya, i poden coincidir o no trobar-se certs serveis (com els SAT) o models disponibles al seu país.
Les característiques tècniques, les fitxes i els manuals dels models vigents es troben a la nostra web. De totes maneres, si té algun dubte sobre aquesta qüestió o si no troba algun tipus d’informació específica, pot posar-se en contacte amb l’empresa a través dels mitjans facilitats anteriorment.

Els preus que pugui trobar a la nostra web, en fullets descarregables com la Tarifa de preus vigent, són preus PVR (preu de venda recomanat). Són preus recomanats pel fabricant ELNUR, els quals no inclouen impostos.

Elnur pot modificar sense avís previ les especificacions tècniques, l’equipament i les fotografies dels models, així com qualsevol altra informació recollida a la web, als efectes de millorar i actualitzar el contingut.

JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, i són competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que es puguin suscitar sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquestes. Per a qualsevol controvèrsia que es pugui generar per l’accés a aquesta web, Elnur i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).