Calderes elèctriques

CALDERES ELÈCTRIQUES INTEL·LIGENTS


PROTEGEIX ELS TEUS
PROTEGEIX EL PLANETA

 

✓ Totalment segures
✓ Sense combustibles
✓ Zero emissions


Mattira, una caldera elèctrica sense manteniment, segura i fiable.

Com que no es necessita combustió, les calderes elèctriques no requereixen manteniments, funcionen únicament amb electricitat. Un sistema de calefacció i d’aigua calenta sanitària totalment segur, que no produeix emissions de CO2 ni necessita sortida de fums per a la seva instal·lació.

Per què Mattira és una caldera elèctrica intel·ligent?

 • En calefacció: és capaç d’adaptar el consum a les necessitats de l’habitatge en temps real. Quan l’habitatge assoleix la temperatura seleccionada, Mattira reduirà la seva potència de funcionament per mantenir la temperatura consumint només l’imprescindible.
 • En aigua calenta: Mattira estudia els hàbits d’ús setmanals d’aigua calenta de l’usuari, i redueix la temperatura establerta en períodes d’inactivitat.
icono de calefacción
icono agua caliente sanitaria

Productes

CMXI

Calefacció i ACS

Instal·lació mural

Des de 3kW fins a 18kW

 
Veure el producte

CMXPI

Calefacció i ACS

Instal·lació sòl

Des de 3kW fins a 18kW

 
Veure el producte

MAS

Només calefacció

Instal·lació mural

Des de 3kW fins a 18kW

 
Veure el producte

Necessites més potència?

Coneix les nostres calderes especials CPE

 
Veure el producte

Si ja saps que caldera elèctrica necessites, selecciona l’opció més adequada per a tu.

Adaptables a la mesura de la teva instal·lació

Les calderes elèctriques Mattira estan disponibles tant per a models de només calefacció, com pera models mixtos de calefacció i aigua calenta sanitària (ACS). És possible instal·lar models murals o d’instal·lació en terra, segons les necessitats de l’usuari.

Les nostres calderes elèctriques es poden adaptar tant a instal·lacions monofàsiques com trifàsiques. Poden funcionar amb radiadors d’aigua o amb terra radiant, i des de fàbrica limitem la potència de la caldera en funció de les necessitats de la teva instal·lació.

Les calderes elèctriques Mattira són ideals per substituir calderes de combustió existents com les calderes de gas o de gasoil, o bé per instal·lar en habitatges de nova construcció, pisos, apartaments, cases reformades, etc.

✓ Instal·lació: Mural o terra

✓ Servei: Calefacció i ACS o Només calefacció

✓ Connexió: Monofàsica o trifàsica

✓ Funcionament: Radiadors o Terra radiant

✓ Potència: Des de 3 kW

categoria-calderas-electricas-mattira

Ventajas

Autoregulació de consum

Adapten de manera automàtica el consum d’acord amb les necessitats de calefacció i d’aigua calenta sanitària.

Wifi

El cronotermòstat CTM Wifi permet gestionar el funcionament a distància de la caldera a través del Sistema G Control, amb l’app gratuïta Elnur Gabarron Wifi Control.

Autoaprenentatge

Les calderes elèctriques Mattira aprenen dels teus hàbits i autoregulen el funcionament de l’aigua calenta sanitària.

Instal·lació fàcil

La instal·lació de les calderes elèctriques Mattira es pot completar en unes hores. Inclouen una plantilla d’acer per a una fixació fàcil i ràpida a la paret.

Segures

Les calderes elèctriques són sistemes de generació de calefacció i/o aigua calenta altament segurs, que no requereixen manteniments periòdics.

Sense CO2

Com que no hi ha combustió, no es necessiten sortides de fums ni reixetes de ventilació. Són calderes elèctriques que NO EMETEN CO2.

Protecció contra la legionel·la

Totes les calderes mixtes inclouen un dipòsit de 50 L per a l’aigua calenta sanitària. La funció contra la legionel·la eleva la temperatura de l’aigua a 70 ºC una vegada per setmana, i així n’evita la proliferació.

Compatibilitat total

Aquest tipus d’equips són compatibles amb terra radiant, radiadors d’aigua i fins i tot ús mixt. Qualsevol tipus d’instal·lació és possible amb les calderes elèctriques Mattira.

Àmplia xarxa de serveis tècnics

ELNUR GABARRON disposa de serveis tècnics autoritzats repartits per tot el territori nacional i suport tècnic continu des de fàbrica.

Calcula la caldera elèctrica mes adequada per al teu habitatge.

Una marca de confiança

Preguntes Freqüents

Quin tipus de caldera em convé?

El primer que cal determinar és quin tipus de caldera es requereix en funció de les necessitats de calefacció i ACS que hem de cobrir al nostre habitatge, és a dir, si necessitarem una caldera només per a calefacció o bé una caldera mixta que ens cobreixi tant la calefacció com l’aigua calenta sanitària ACS.

El punt següent que cal tenir en compte és la ubicació, per determinar si necessitem un model d’instal·lació mural o un model que s’instal·li recolzat al terra.

Finalment, hem de tenir clar si farem servir la caldera amb radiadors d’aigua convencionals o amb terra radiant, si la instal·lació és trifàsica o monofàsica, i quina potència necessitem per a l’habitatge.

Recorda que les calderes Mattira d’ELNUR GABARRON poden limitar la seva potència en funció de la instal·lació.

Com es calcula la potència necessària que cal instal·lar?

Per calcular la potència d’una caldera elèctrica, hem de tenir en compte diversos factors. Pots enviar-nos un correu electrònic a [email protected] o [email protected] adjuntant les dades necessàries en el Formulari de càlcul de la instal·lació.

Caldera monofàsica o trifàsica?

Tot dependrà de la instal·lació que tingui l’habitatge:

 • Una instal·lació monofàsica és aquella que consta d’una sola fase, és a dir, l’electricitat va per un únic flux de corrent altern. Aquest acostuma a ser el sistema més comú per a habitatges, tant cases com pisos, on se sol utilitzar entre 10 i 13 kW de potència com a màxim. La seva tensió normalitzada és de 220-230 V.
 • La instal·lació trifàsica consta de tres fases, és a dir, de tres fluxos de corrent altern pels quals passa l’electricitat. És el que s’utilitza als habitatges de grans dimensions amb molts metres quadrats o empreses. La seva tensió normalitzada és de 400 V.

La caldera s’adapta des de fàbrica al tipus d’instal·lació de l’habitatge en el qual s’hagi d’instal·lar.

Què és la modulació?

El funcionament modulant de les calderes elèctriques ELNUR GABARRON està gestionat per un sistema de control intel·ligent de modulació electrònica, SEM, el qual regula la potència en funció de la demanda real de calor requerida. Gràcies a la modulació, la caldera funcionarà més temps a la mínima potència i realitzarà menys operacions d’encesa i apagada, cosa que proporciona un estalvi en el consum elèctric i allarga la vida útil de les calderes elèctriques en comparació amb un sistema sense modulació.

Per activar la modulació de les calderes, cal la connexió d’un termòstat extern. La modulació només es produeix per al circuit de calefacció, no per escalfar l’aigua calenta sanitària.

Què és l’autoregulació en calefacció?

És una altra característica gestionada pel Sistema SEM. És possible regular la temperatura a la qual la caldera impulsa l’aigua del circuit de calefacció en funció de la temperatura existent a l’exterior de l’habitatge. Aquest mètode de regulació ofereix el màxim confort, ja que s’anticipa als canvis en les necessitats tèrmiques de la casa. Per activar aquest mode, es requereix la connexió d’un sensor de temperatura extern. Trobaràs més informació sobre la sonda exterior de temperatura a la nostra secció d’accessoris.

Sense un termòstat d’ambient, no funciona la caldera?

Les calderes elèctriques Mattira poden funcionar perfectament sense un termòstat d’ambient. La manca de termòstat evita l’activació del funcionament modulant de la caldera, però l’equip funcionarà escalfant l’aigua del circuit a la temperatura establerta en el panell de control, tant per a la calefacció com per a l’ACS en el cas de les calderes mixtes.

Quines són les diferències entre les calderes de 18 kW i les de 15 kW?

Els kW determinaran la potència màxima que poden assolir tots dos models de caldera, és a dir, les calderes de 18 kW poden arribar a demanar aquesta potència com a potència màxima en una instal·lació.

Els dos models es poden configurar per reduir i limitar la potència de la caldera a les necessitats màximes de la instal·lació. La diferència principal entre totes dues és que el model de 18 kW, pel tipus de resistències que té, pot modular en potències de tres en tres passos, de manera que es pot limitar la caldera a les potències de 3 kW, 6 kW, 9 kW, 12 kW, 15 kW i 18 kW.

En canvi, la caldera de 15 kW pot modular en passos d’1 kW i, per tant, es pot limitar la seva potència des dels 3 kW com a mínim fins als 15 kW (excepte la potència de 14 kW).

Un servei tècnic pot canviar una caldera monofàsica a trifàsica i viceversa?

Els SAT o Serveis Tècnics Autoritzats poden efectuar les adaptacions necessàries per convertir una caldera monofàsica en trifàsica i viceversa. Tanmateix, recomanem indicar aquesta informació al principi de la comanda per tal d’assegurar-nos que la caldera surt configurada de fàbrica de la manera més adaptada possible a la instal·lació en la qual es col·locarà.

Puc substituir una caldera de gas o gasoil per una caldera elèctrica per donar servei a la calefacció i aigua calenta sanitària?

Sí, no hi ha cap problema. Les calderes elèctriques utilitzaran el mateix circuit d’aigua per escalfar la casa que el circuit utilitzat per les calderes de gas o de gasoil. Són una solució perfecta per a tot tipus d’habitatges, per a casos de rehabilitació o de nova construcció, així com per a aquells que no tenen accés al subministrament de la xarxa de gas o amb altres tipus de restriccions.

A més a més, no utilitzen combustibles i es poden instal·lar en habitacions sense ventilació, fet que evita les molestes reixetes de ventilació que comprometen l’aïllament tèrmic de l’habitatge.

Es pot instal·lar una caldera elèctrica per donar servei d’aigua calenta a fancoils?

Sí, la caldera serà l’encarregada d’escalfar l’aigua del circuit hidràulic al qual estaran connectats els fancoils. Aquests equips actuaran com a mitjà de transmissió de la calor a l’ambient.

Es pot utilitzar les calderes elèctriques ELNUR GABARRON per a terra radiant?

Sí, les calderes ELNUR GABARRON són perfectament compatibles amb un sistema de terra radiant per a la transmissió de calor com a sistema de calefacció central o circuit hidràulic. Només caldrà informar-ne a fàbrica perquè adaptin el termòstat de calefacció per a aquest propòsit.

Es pot sectoritzar la instal·lació amb terra radiant si hi ha diversos circuits independents instal·lats?

Sí, és possible. Les calderes elèctriques ELNUR GABARRON poden funcionar per oferir la calefacció a través de terra radiant, fins i tot quan la instal·lació estigui sectoritzada en diversos circuits hidràulics. Si els circuits són de terra radiant, es podrà instal·lar la caldera directament. Per evitar que es produeixi l’Error3 (error de circulació d’aigua), cal deixar un circuit pel qual passin almenys 7 litres per minut.

Si els circuits treballen a temperatures diferents, per exemple un amb terra radiant i l’altre amb radiadors o fancoils, sempre recomanem instal·lar un dipòsit d’inèrcia connectat a la caldera. En aquest cas, el dipòsit serà escalfat per la caldera a la temperatura més alta que necessiti un dels circuits (el de radiadors), i el circuit amb una temperatura més baixa (el de terra radiant) haurà de dur instal·lada una vàlvula mescladora a la sortida del dipòsit d’inèrcia que vagi a aquell circuit.

Es pot produir fuita o degoteig d’aigua a la caldera?

Pot passar que la caldera presenti degoteig d’aigua a través de les vàlvules de seguretat a causa d’un excés de pressió de l’aigua al circuit. En tot cas, et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres al 916 281 440 per confirmar què és el que pot estar passant i si és necessari que t’atengui el Servei Tècnic Autoritzat de la teva zona.

Quin manteniment tenen les calderes elèctriques?

Les calderes elèctriques no requereixen cap tipus de manteniment obligatori. Com a fabricants, recomanem revisar el cablejat d’alimentació de la caldera, el consum elèctric i les pressions.

Sol·licita informació

  Dades:

  Producte del qual desitja informació:

  Què necessita?

  Sol·licitud d'informació:

  Com has conegut aquest producte? Pots marcar més d'una opció.

  Publicitat / Internet

  Ràdio

  Instal·lador

  Web ELNUR GABARRON

  D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció i tractament de les dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals seves o de tercers que vostè ens faciliti voluntàriament per a qualsevol gestió amb la nostra entitat i dels quals ELNUR S.A. es responsabilitza, queden subjectes als establert en la nostra Política de Privacitat