Calefacció per a autoconsum amb acumuladors de calor elèctrics i energia solar

Calefacció per a autoconsum amb acumuladors de calor elèctrics i energia solar

Els sistemes d’acumulació de calor ens permeten aprofitar les tarifes elèctriques més avantatjoses acumulant energia i gaudint de calor al llarg del dia.
Però, gràcies al nou marc legislatiu obert l’any passat, amb l’aprovació de la llei d’autoconsum i la derogació de l’impost al sol, s’obren noves possibilitats.

Per què és important tenir un acumulador de calor elèctric?

Amb una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, el consumidor produeix la seva pròpia electricitat, gaudint d’una energia neta, i a més pot abocar a la xarxa la que no s’hagi consumit. Ara és possible aprofitar tota aquesta energia i utilitzar les plaques solars per a calefacció elèctrica.

Precisament aquest excedent d’electricitat es pot emprar en els nous sistemes d’acumulació de calor, unint els avantatges de tots dos sistemes i aconseguint calor de manera gratuïta.

Per obtenir un bon funcionament, cal disposar d’un sistema intel·ligent que gestioni els excedents d’energia elèctrica produïda a les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum i que els distribueixi als diferents acumuladors de calor que hi ha a l’habitatge. I, a més, tenir la seguretat que en cas que l’excedent d’energia produïda pels panells fotovoltaics no fos suficient per carregar els acumuladors, aquests segueixin completant la càrrega durant les hores vall, les més econòmiques.

Acumulador de calor elèctrica

Acumulador de Calor Ecombi SOLAR

Basant-se en totes aquestes premisses, ELNUR GABARRON ha creat el primer acumulador de calor per a autoconsum, Ecombi SOLAR, que aprofita l’excedent de la producció fotovoltaica de l’habitatge, convertint l’energia solar en calor acumulada, per cedir-la gradualment a l’estança i aportar calefacció gratuïta a l’habitatge.
Gràcies a la tecnologia Solar Manager, desenvolupada per Elnur, l’excedent de l’energia fotovoltaica es distribueix per tots els acumuladors adaptant la potència de cadascun dels equips a l’energia disponible, d’acord amb les prioritats establertes per l’usuari en cada acumulador, així com les temperatures de consigna per repartir eficientment els excedents.
Mitjançant el sistema de calefacció amb control wifi d’Ecombi Solar es pot visualitzar el repartiment d’excedents en calefacció diària, mensualment o anualment. A més, estableix les prioritats de confort de cada estança, selecciona el mode de funcionament que més s’ajusta al confort desitjat i defineix la temperatura de consigna en cada un dels equips.

Per treure el màxim partit d’aquesta tecnologia, Ecombi SOLAR permet tres opcions de funcionament.

  1. Suport a un altre sistema de calefacció: en aquest mode, l’acumulador aprofita tots els excedents de la instal·lació fotovoltaica per al seu funcionament, i aporta calefacció en funció d’aquests excedents. És ideal com a suport a un altre sistema de calefacció.

  2. Sistema únic de calefacció: es tracta d’un funcionament combinat en el qual l’acumulador aprofita tots els excedents de l’energia solar i complementa la càrrega, en cas que es necessiti, amb energia produïda durant les hores vall, de manera que proporciona un confort constant com a sistema únic de calefacció.

  3. Sistema únic de calefacció amb regulacions de la càrrega: amb aquest mode de funcionament, l’acumulador a més efectuarà autoregulacions de la càrrega diàriament. Primer farà servir els excedents de la producció fotovoltaica i, després d’avaluar les necessitats de confort, regularà automàticament el percentatge de càrrega completant-la durant les hores vall. Aquesta regulació sempre es farà de manera automàtica tenint en compte les necessitats de calefacció establertes.

Vols saber més sobre la nostra gamma d’acumuladors? Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem segons les teves necessitats.