Aerotèrmia

L’aerotèrmia és un sistema capaç d’obtenir calor de l’aire exterior, una font d’energia inesgotable, per calefactar i refrigerar el nostre habitatge, i produir aigua calenta...