Com aprofitar els excedents d’energia solar per a calefacció amb acumuladors de calor?

Com aprofitar els excedents d’energia solar per a calefacció amb acumuladors de calor?

Els acumuladors de calor solar aprofiten el 100% dels excedents d’energia que produeixen les plaques solars. Aquests sistemes de calefacció utilitzaran l’energia generada per la instal·lació fotovoltaica per transformar-la en calor acumulada. Aquesta calor s’anirà cedint al llarg del dia o en les hores desitjades, segons el model d’acumulador de calor.

Els acumuladors de calor Ecombi SOLAR i Ecombi ARC utilitzen la nostra tecnologia patentada Solar Manager. Una tecnologia que detecta en temps real els excedents disponibles, per convertir-los en calefacció elèctrica per a l’habitatge. Una altra manera d’aprofitar l’energia solar sense fer ús de les costoses bateries.

Tot i això, la producció va variant contínuament. Moltes vegades, la nostra producció solar té lloc a les hores centrals del dia, just quan el nostre consum domèstic pot ser més baix.

 

Descobreix com pots aprofitar els excedents fotovoltaics amb els acumuladors de calor solar.

Et mostrem com interactua aquesta calefacció, en funció de la producció solar disponible en cada moment i dels diferents escenaris que ens podem trobar segons les condicions climàtiques.

  • Durant un dia assolellat, amb una producció màxima d’energia solar a la nostra instal·lació fotovoltaica, la producció es destina en primer lloc al consum domèstic. Els excedents d’autoconsum s’utilitzaran per carregar els acumuladors de calor.
  • Si la producció d’energia solar disminueix, el sistema igualment continuarà utilitzant primer l’energia fotovoltaica per a consum domèstic. Després, els excedents restants es distribuiran entre els diferents acumuladors de calor. Aquests equips tenen en compte les prioritats de calefacció establertes per l’usuari. Al mateix temps, adaptaran la seva potència de càrrega segons els excedents que cal distribuir en cada moment.
  • En el cas que la producció solar sigui insuficient, aquesta s’utilitzarà únicament per al consum domèstic. En aquesta situació, els acumuladors de calor solar poden completar la seva càrrega amb l’energia de la xarxa elèctrica, si l’usuari així ho vol, fent la càrrega durant les hores vall, les hores més barates de la tarifa de la llum.

Els acumuladors de calor solar d’ELNUR GABARRON són una solució sostenible que aprofita l’energia renovable del sol. A més, t’ajuden a estalviar en reduir el consum elèctric i aprofitar al màxim la teva instal·lació fotovoltaica. Consulta més informació sobre aquests equips de calefacció solar en la nostra nova categoria de calefacció per a autoconsum.