Com funciona l’acumulador de calor ecombi per produir calefacció amb plaques solars?

Com funciona l’acumulador de calor ecombi per produir calefacció amb plaques solars?

Els acumuladors de calor solar són sistemes de calefacció que aprofiten els excedents d’energia fotovoltaica produïda per les plaques solars per convertir-los en calefacció elèctrica.

Els equips de calefacció per a autoconsum estan fabricats amb blocs ceràmics de magnetita. Aquests blocs acumulen la calor i la mantenen al seu interior gràcies a la gran quantitat d’aïllaments que porten incorporats. Posteriorment, aquesta calor acumulada es va cedint a l’estança de manera gradual o bé activant la sortida de l’aire a través d’un ventilador, segons si són acumuladors de calor estàtics o dinàmics, respectivament.

Els acumuladors de calor Ecombi SOLAR i Ecombi ARC  poden generar calefacció durant 24 hores al dia o en les hores desitjades per l’usuari utilitzant l’energia solar o l’energia procedent de la xarxa elèctrica durant les hores vall, les hores més barates de les tarifes elèctriques. I sempre d’acord amb la configuració establerta per l’usuari que millor s’adapti a les seves necessitats de confort.

Aquests equips de calefacció es carreguen amb els excedents d’energia de les plaques solars utilitzant la tecnologia Solar Manager. Una tecnologia patentada que detecta els excedents, distribueix l’energia entre els acumuladors de calor solar i adapta la potència dels equips.

La instal·lació dels acumuladors de calor es completa amb l’accessori Solar Box. Un accessori que inclou dos mesuradors de potència, instal·lats al quadre elèctric, i una centraleta USB sense fil. A més, els acumuladors de calor solar Ecombi SOLAR i Ecombi ARC s’instal·len fàcilment ancorats a la paret, sense necessitat d’obres ni manteniments.

Aquests acumuladors de calor poden fer servir exclusivament l’energia solar, proporcionant una calefacció neta i lliure d’emissions de CO2 en el seu funcionament.

La calefacció per a autoconsum d’ELNUR GABARRON és una solució sostenible que t’ajuda a estalviar. Consulta més informació sobre els acumuladors de calor solar en la nostra nova categoria de calefacció per a autoconsum.