Qualitat i gestió ambiental

QUALITAT I GESTIÓ AMBIENTAL

QUALITAT I GESTIÓ AMBIENTAL
SELLOS-CALIDAD-MEDIO-AMBIENTE-IQNET-2020-COLOR
Seguint el nostre compromís amb l’excel·lència en el desenvolupament i la producció d’equips de calefacció elèctrica, així com en el servei i l’atenció al client, des de l’any 1999 implementem i mantenim formalment sistemes de gestió del negoci que responen als requisits de qualitat de la Norma ISO 9001 i a requisits de gestió ambiental de la Norma ISO 14001.
Des de fa 20 anys, tots dos sistemes de gestió, certificats i auditats externament amb reconeixement internacional, avalen la feina i el compromís d’ELNUR GABARRON per millorar els productes i serveis segons les necessitats del nostre mercat. Coneix els principis de la nostra política de qualitat i gestió ambiental que constitueixen el marc per establir i revisar els objectius i fites ambientals.
icono-calidad-y-medioambiente-verde

CONTROL DE LA QUALITAT I L’ACOMPLIMENT AMBIENTAL DELS NOSTRES PROCESSOS

Efectuem un control rigorós dels nostres processos per millorar constantment la qualitat i les prestacions dels productes que subministrem als nostres clients, així com per minimitzar qualsevol possible impacte ambiental de les nostres operacions tant en el nostre entorn com en l’entorn d’ús dels nostres productes.
icono-gestion-residuos-electricos-electronicos-verde-3

GESTIÓ DE RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

Ens assegurem que cada aparell que fabriquem, al final de la seva vida útil serà gestionat adequadament com a residu d’aparell elèctric i electrònic (RAEE), i participem activament en el finançament d’un sistema col·lectiu de gestió d’aquests residus amb cobertura nacional.
icono-envases-embalajes-verde

ENVASOS I EMBALATGES POSATS AL MERCAT

També participem en el finançament d’un sistema col·lectiu de gestió d’envasos i embalatges, amb cobertura nacional, que assegura que els embalatges dels nostres productes siguin reciclats adequadament.
icono-seguridad-salud-trabajo-verde

PREVENCIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

Mantenim una vigilància estreta de la seguretat i salut dels nostres treballadors per mitjà dels nostres plans anuals de prevenció. Per a això tenim el suport i l’assessorament professional d’entitats externes de llarga trajectòria en l’àmbit nacional.
Totes les parts interessades tenen a la seva disposició diversos canals de comunicació amb ELNUR, S.A., mitjançant els quals poden demanar-nos qualsevol informació addicional del seu interès sobre els nostres productes, les polítiques empresarials o l’acompliment ambiental de la nostra activitat.